[zaloguj się]

JAĆ (8) vb impf i pf

impf (7), pf (1) BierEz A3v.

Fleksja
praet
sg
1 m jåł(e)m, -m jåł
3 m jåł
fut
pl
1 m pers -smy jeli

praet 1 sg m jåł(e)m, -m jåł (2).3 sg m jåł (5).pl 1 m pers -smy jeli (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Udawać się w okreśłone miejsce w określonyrn celu, wyprawiać się (8):

jać dokąd [w tym: do kogo czego (4), ku komu (1), w co (1)] (6): Wśiadł ná kluśię do miáſtá iał/ A tákie ſłowá ku pánu miał BierEz A3v, F2; ZapKościer 1584/50, 52v [2 r.]; VACZLAVV CZEch/ pod Lokietkiem ná páńſtwo wſadzony: Lecż ſie nie długo, obył: zmárł/ gdy iął [!] w ſwe ſtrony. KlonKr wstęp A3v.

jać od kogo = wyjeżdżać (1): Niegdy iedná miłośnicá: Złupiwſzy ſwego pánicá: Záłowáłá gdy od niey iał/ Smutnymi ią ſłowy żegnał. BierEz O3v.

jać przez co (1): a Gdyſzym [!] Iely do dom przeſto Imyęnye sdunoycze, a tam zękly trawyę spolecznyę wąſzor- ſczy y stapyeliſmy do nych ZapKościer 1584/52v.

jać na co [z odcieniem celowym] (1): Gdze yeſczemi powyadal Moy oczyecz yſz Gdym Ial spanyem Grabowſkym Kemladą do czeſtkowa na byeſzadę. ZapKościer 1584/52v.

jać z kim (2): a tak Ia Iurk sobanſki Ialem na yeden czaſz spányem Iakubem lganowſkym do Pána wrączka Garczynſkego ZapKościer 1584/50, 1584/52v.

jać z czym (1): Ieden kupiec gdy z kupią iał/ Koniá z oſłem przy ſobie miał BierEz S3v.

Zwrot: »społem jać« (1): My Ezopá niewydamy/ Ani ná to przyzwalamy. Ale ſie on przeto wezbrał/ By ſpołem ku Krolowi iał: Bacżąc w tym nieco więtſzego/ Niedbał żądánia ludzkiego BierEz F2.

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

Cf JECHAĆ

TK