[zaloguj się]

JADOWATY (1) ai

Fleksja

G sg n jadowatégo.

stp, Cn, Linde brak.

Nasycony jadem, trujący: Wijmię moię diábly wyganiatz będą/ ięzyki będą mowitz nowymi/ węże będą bratz/ a ieſtliby iadowatégo tzo [jadowitego co B. Opec, Żywot wszechmocnego Syna Bożego, Pana Jezu Krysta..., wyd. H. Wietor, Kraków 1522] pili/ niebędzie ijm ſſkodzitz [mortiferum quid Vulg Mar 16/18]. OpecŻyw 173.

Cf JADOWITY

LW