[zaloguj się]

JAKIKOLWIEK BĄDŹ (1) pron

Fleksja

L sg n jakimkolwiek bądź.

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przymiotny nieokreślony, uogólniający: jakiś, obojętnie jaki: A coć bóg dał z łáſki ſwey/ tym ſzáfuieſz bácznie/ Służąc pánu/ y rzeczy poſpolitéy znácznie. Chudémi niebrákuieſz: ále kto cnotliwy/ W iákim kolwiek bądź piérzu/ temuś ty chętliwy. KochFr 84.

Cf JAKIKOLWIEK

TK