[zaloguj się]
JEDNONOGI  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Cf JEDNONOG