[zaloguj się]

JEDNONOG (1) sb m

Fleksja

N pl jednonogowie.

stp, Cn, Linde brak.

Legendarna istota ludzka o jednej nodze: Są też támże w Afryce iedno nogowie/ o iedney wielkiey nodze/ co ſie od Słońcá y niepogody záſłoni nogą iáko Szopą. BielKron 462v.

Cf JEDNONOGI

LW