[zaloguj się]

JEDYNKI (1) ai

Fleksja

N sg m jedynki.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Tylko jeden: Persolus - Szcigulni [!], iedinki. Calep 790b.

Synonim: szczegulny.

Cf JEDURNY

LW