[zaloguj się]

[JEDYNORZĘDZTWO sb n

jedynorzędztwo, jedynorzędźstwo.

e oraz oba o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
N jedynorzędztwo
A jedynorzędźstwo

sg N jedynorzędztwo.A jedynorzędźstwo.

stp, Cn brak, Linde także XVIII w.: jedynorządztwo.

Absolutna władza panującego: Iedynorzędztwo nalepſze. SkarKaz 212a marg.
Szereg: »monarchija abo jedynorzędźstwo«: Y chćiał [Zbawiciel] áby kośćioł iego ten obyczay rządzenia miał/ ktory ieſt nalepſzy ze wſzytkich: to ieſt/ Monárchią ábo Iedynorzędźſtwo/ áby ieden/ á nie dwá áni trzey/ nád wſzytką iego czeladką ſtárſzym był SkarKaz 212a (Linde).

Synonimy: jednowładność, jednowładztwo, monarchija.

Cf JEDNORZĘDŹTWO]

FP