[zaloguj się]

[JEŻDŻYWAĆ vb impf

Fleksja

3 sg m praet jeżdżywåł.

stp, Cn brak.

Iter. odjeździć” ‘przenosić się z miejsca na miejsce na koniu [na czym]: y Koniá żywotnego ná ktorym ſam iezdzywał/ y ſługę álbo kochánká [...] żywego z nim poſpołu [na stosie] ſpalili StryjKron 346 (Linde).

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.]

FP