[zaloguj się]

[JEŻOKRABOWY ai

Fleksja

N pl subst jeżokrabow(e).

stp, Cn brak.

Przymiotnik odjeżokrab”; należący do jeżokraba: Ież Morski. Echinus marinus. Meer Igel. [...] Skornpy Ieżokrábowe [= Skorupy Echynuſowy FalZioł IV 34c] ſtłucżone/ á z wodą roſpuſzcżone/ bielmo z oká ſpądza SienHerb 317a (Linde).

Synonim: echynusow.]]

MK