[zaloguj się]

JEŻYNNY (1) ai

Fleksja

N pl subst jeżynn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odjeżynabot.: Morum rubi. Yezynne yágody. Mącz 359b.

Cf JEŻYNOWY

JW