[zaloguj się]

JEŻYNOWY (9) ai

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNjeżynowy nNjeżynow(e)
G Gjeżynowégo
Ijeżynowym I
pl
G jeżynowych

sg m N jeżynowy (2).I jeżynowym (1).n N jeżynow(e) (1).G jeżynowégo (2); -égo (1), -(e)go (1).pl G jeżynowych (3).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przyładów) – XVII w.

Przymiotnik odjeżynabot; należący do jeżyny (9): obierz z liſtkow ieżynowych kłotoſć FalZioł V 117, V 68v, 117; Sentis canis. Yeżynowe ciernie. Mącz 383c, 76c.

W połączeniu szeregowym (1): garść ſzáłwijey/ liśćia bzowego/ tylé ieżynowégo/ kożdégo rowno warz w iáſnym winie SienLek 157;

W charakterystycznych połączeniach: jeżynowe ciernie (2), jagody.

W przen (3): Ieżynowy kierz wetuiąc ſwey ſtráty/ Hámuie ludźi chwyta ich zá ſzáty KlonFlis E2, Ev, E2.

Cf JEŻYNNY

JW