[zaloguj się]

JĘCZMYK (43) sb m

Fleksja
sg
N jęczmyk
G jęczmyka
D jęczmykowi
A jęczmyk
I jęczmyki(e)m

sg N jęczmyk (5).G jęczmyka (1).D jęczmykowi (1).A jęczmyk (5).I jęczmyki(e)m (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. Dem. od »jęczmień« (3): Bo niemáſzći zboża inſzego pożytecżnieyſzego iedno żyto/ pſzeniczá/ ięcżmyk miły/ á owies. RejZwierc 108, 108.
a. Wywar z ziarna jęczmienia używany w celach leczniczych (1): [Doktor] Chce być zdrowia iego [chorego] vcżeſnikiem/ Trze piotruſzką nápawa ięcżmykiem BielKom C8.
2. lek. Ropień gruczołu łojowego na brzegu powieki; crithe Calep, Cn; egilopium BartBydg; hordeolum Cn (10): BartBydg 46b; Lekarzſtwo na ſegnanie ięczmyka z oka. FalZioł V 77v, ‡3c, I 15d, V 78; Ale komu ięczmyk w oku/ weźmi mrowek/ á głowy im povryway/ ſámy pothym vtlukſzy ná oko przyłoż. SienLek 70; Ięczmyk oczny wrzód SienLek Sss2v, 69, 70; Calep [271b].

Synonim: 1. a. tyzanna; 2. »wrzedzienica oczna«.

Cf JĘCZMIEŃ

JW