[zaloguj się]

JOWINIJANOW (2) ai

Oba o prawdopodobnie jasne; a pochylone.

Fleksja
sg
nNjowinijånowo
Ajowinijånow(e)

sg n N jowinijånowo (1).A jowinijånow(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy odjowinijan (2):
Wyrażenie: »kacerstwo jowinijanowe« [szyk 1 : 1] (2): Zá Dámáſá Papieżá był S. Hieronim/ ktory Kácerſtwo Iowinianowe przećiw Pánieńſtwu/ [...] zconfutował. WujJud 24, Mm2v.

Cf JOWINIJAŃSKI

JW