[zaloguj się]

JUŻEŻ (33) pt

jużeż (25), jużże (7), jużyż (1); jużże BiałKat (3), PaprPan, KochFr, CiekPotr (2); jużyż SiebRozmyśl.

-żeſz (23), -żeż (2), -żyż (1), -żże (5), -ſzże (2).

-żéż (1) PudłFr, -żeż (1) MurzHist; -że (3), -żé (1); -że KochFr; -że : -żé BiałKat (2 : 1).

stp brak, Cn s.v. a pytając, Linde brak.

Partykuła wzmacniająca, uwypuklająca, uwydatniająca (33):
a. Polecenie, życzenie, nakaz, rozkaz (zawsze z rozkaźnikiem lub partykułą życzącąniechaj”) (20): Iużeſz na oſtatek niechai tak będźie gdyś ci śię tak podoba MurzHist Q4v; Iużeſz nyechay ſprzećiwnik moy ták mye przeſláduye LubPs B6; IVżeſz wſzyſcy chwalcie Páná z niebieſkiey możnośći LubPs ff4, Iv, M4, N4v; IVżeſz idźcie po ſwiátu gdzye ſie wam zdáć będzye/ A noście imię Páńſkie miedzy ludźmi wſzędzye. RejPos C4v, 207, 285; BiałKat 73v; Iuż tám drudzy wśiádáią: Ey iużże wśiádayćie KochFr 133; PudłFr 45; Błogoſłáwiąc/ wźiął Páná/ y rzékł: Iużyż opuść Móy pánie ſługę ſwégo SiebRozmyśl Gv; A ták iużeſz Pácholcy/ we wſzem dogadzayćie PaxLiz E2, B3v, C2v [3 r.], D, Ev.
b. Sposobność nadarzającej się okazji; stwierdzenie faktu istniejącej sytuacji (11): A iużez zaſie thy lepak Iako ſkapa zła lezies wſpak. RejKup m8v; LubPs D, S2v; BiałKat 166, 306; CzechRozm 3; PaprPan G4v; Iużeſz vmiem powiedźieć co fráſunek vmie: Ták iż káżdy ſłucháiąc podobno ſie zdumie. PaxLiz B2v, Dv, D3v.
Fraza: »jużeż czas jest« (1): tedy iużeż też cżás ieſt/ áby ſię kopániná do właſnego fundámentu zácżęłá. CzechEp 223.
c. Zniecierpliwienie pytającego, pytanie (2): A iuſzże ią mam mieć Zá zmowioną? przecz milczyſz? CiekPotr 39; Iuſzże mi dáć ią obiecuieſz Zá żonę? (‒) Obiecuię: y damći z nią złotych Czerwonych trzy tyśiące. CiekPotr 86.

JW