[zaloguj się]

[KABALISTYKA sb f

Fleksja

N sg kabalistyka.

stp, Cn, Linde brak.

Mistyczna filozofia religijna, usiłująca poprzez osobliwy wykład liter, słów i liczb Pisma św. dotrzeć do jegoukrytegosensu i przeniknąć tajemnice Boga i bytu: Cżárnokśięſtwo ktore zową Cábáliſtyka/ co zacż. PoklPogrom B4v.

Cf KABALA]

ZZa