[zaloguj się]

[KACERKA sb f

Fleksja

N sg kac(e)rka.

stp, Cn brak.

Wyznawczyni poglądów religijnych uznawanych przez katolicyzm za błędne: POwiedáli naprzod żem kácerká/ á przetom miáłá według práwá dáć gárło BazHist 74v (Linde).

Synonim: heretyczka.]

ZZa