[zaloguj się]
KACERNY  stp; Cn brak, Linde XVII w.

Cf KACERSKI