[zaloguj się]

[KACEROWANY part praet pass impf

Fleksja

N pl m pers kac(e)rowani.

stp, Cn, Linde brak.

Nazywany kacerzem [od kogo]: My ſtátecżnie przy pirwſzey rzecży ſtoiąc/ kácerowáni od ſtrony ieſteſmy. Stroná to wtore twirdząc/ Kátolickim ſie y Apoſtholſkim tytułem záſłánia. GrzegŻarnPos 1582/586.

Cf KACEROWAĆ]

MK