[zaloguj się]

KACERZOWANIE (1) sb n

Fleksja

G sg kac(e)rzowaniå.

stp, Cn, Linde brak.

Zarzucanie komuś kacerstwa, nazywanie kogoś kacerze: Y cżemuſz ſię lękamy od złych vrągánia/ klątew, krzykow hániebnych, y kácerzowánia? ArtKanc 120.

Cf KACEROWAĆ

ZCh