[zaloguj się]

KAMIENICA (32) sb f

kamienica (32), [kamiennica].

-e- (30), -ę- (2).

Oba a oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
N kamienica kamienice
G kamienice kamienic
D kamienicy
A kamienicę kamienice
I kamienicą
L kamienicy

sg N kamienica (3).G kamienice (5).D kamienicy (1).A kamienicę (3) [w tym: -e (1), -ą (1)].I kamienicą (1).L kamienicy (12).pl N kamienice (4).G kamienic (1).A kamienice (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w.

Dom murowany, z kamienia, cegły, nie drewniany; lateritia aedes Mącz; domus caementitia a. lapidea a. lateritia Cn (32): domy, kamienice drogie, pirwey oglądane bywaią niżli ſie kupi BielŻyw 109; kthorego lągiecza Napyerwey vchwiczil zaschye y wyodl go aſch ku kamyenyczi pana pothuliczkyego LibMal 1552/168; I ſchedſchi do myaſtha obadwa prziſly wrinek przed kamyenyczą Schimvna aptekarza LibMal 1554/183v, 1544/88v, 1545/96v, 1546/109v, 112v [2 r.], 113 (14); LibLeg 11/184v; GliczKsiąż H2v; miáſto murowáne nie z cegły ále z przyrodzonych kwádratow kámieni/ ták iż káżda kámienicá rowná ſie wielkiemu á známienitemu páłacowi. BielKron 277v, 290v, 398; LeovPrzep G2; Mącz 185b; ZapKościer 1588/81v, 82v; y pierwey ſię záwżdy/ o wioſki o folwárki/ o dwory/ kámienice/ ſády/ ogrody ſtáráią: niż o napráwę w błędźiech ták grubych CzechEp 50; GostGospPon 170; y przyſzło ſie im miiáć práwie iuż przed kámięnicą Arcybiſkupią. KochAp 7; y zátárł ſie z koniem Arcybiſkupim tak/ że ſie żadnym obyczáiem nie dał odwiéść/ áż ták z nim poſpołu do kámięnice wiáchał KochAp 8; Bywał tu kiedyś Márzec dobry v krzaczkowéy/ W téyći/ zda mi ſie mieſzka Kámienicy nowéy. WyprPl C; SarnStat 288; W mieśćie záśię ácż rowne kámienice wſtáią/ Rzekłbyś że tám iáſkołki/ lub kreći mieſzkáią. KmitaSpit C3v; KlonWor 43; [Przećiwko kościołowi jest kamiennica włoskim szczytem, z dachem skrytym guntowym LustrPłoc 165].

W charakterystycznych połączeniach: kamienica arcybiskupia, droga, książęca, nowa, wielka.

MM