[zaloguj się]

KINIONY (1) part praet pass pf a. impf

Fleksja

N sg n kinion(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sarn przykład) s.v. kinienie.

Rozczyniony na kwasie: Zyme, lat. fermentum. Kwás kwáśne/ kinione/ álbo kwáſzone ciáſto. Mącz 513b.

Cf [KISIAŁY], [KISŁY], KISNĄĆ

KW