[zaloguj się]

[KISŁY part praet act pf

Fleksja

G pl kisłych.

stp, Cn brak.

Sfermentowαny lub rozczyniony na kwasie:
Szereg: »kwaśny i kisły«: Litewſcy záś y Zmodźcy Bogowie ći byli oſobliwi. [...] 2. Bog kwáśnych y kisłych potraw Ruguczis/ temu kurzycze iárzębáte ofiárowáli. StryjKron 157 (Linde).

Synonim: kwaśny.

Cf KINIONY, [KISIAŁY], KISNĄĆ]

ZZa