[zaloguj się]

1. KLESZCZKI (4) sb pl t

Fleksja

N kleszczki (4).

stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Dem. odkleszcze” ‘narzędzie służące do chwytania, ściskania, miażdżenia’; ze względu na mały format stosowane do celów precyzyjniejszych; szczypczyki, pęseta; forpiculae, forsiculae Cn (4):
a. Jako nożyczki do ucinania knotów (2): Emunctorium, Vcieradło/ kleſzczki/ któremi świeczkóm noſá vcieráyą. Mącz 237a.
Wyrażenie: »kleszczki knotowe« (1): Emunctorium, purgatorium seu instrumentum ferreum, quo candela emungitur, clesczky knotove BartBydg 48b.
b. Jako narzędzie chirurgiczne i kosmetyczne; volsella Mącz, Cn; dentifragibulum Mącz; dentarpagae forcipes Cn (2): Dentifragibulum, quo dentes franguntur, Kleſzczki Mącz 82a.

kleszczki do czego (1): Volsella, sive vulsella, Klieſzczki do wytárgánia włoſów/ ſtrupów álbo czego tákowego. Mącz 506c.

Cf KLESZCZYKI

MM