[zaloguj się]

KLESZCZYKI (3) sb pl t

e prawdopodobnie jasne (tak w kleszcze).

Fleksja
sg
N kleszczyki
I kleszczykami

N kleszczyki (2).I kleszczykami (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odkleszcze” ‘narzędzie służące do chwytania, ściskania, miażdżeniaze względu na mały format stosowane do celów precyzyjniejszych; szczypczyki, pęseta (3): A ieden Seráfim przylećiał ku mnie/ máiąc w ręce ſwey wągl roſpalony/ ktory z ołtarzá wźiął kleſzczykámi [forcipibus]. BibRadz Is 6/6.
a. Jako nożyczki do obcinania knotów (1): Emunctorium. eyn abbrech Klyeſczyky co ſwyece popráwuyą. Murm 138.
b. Jako narzędzie chirurgiczne lub kosmetyczne (1): Volsella – Klieſzcziki do wiriwanią włoſow. Calep 1139a.

Cf 1. KLESZCZKI

MM