[zaloguj się]

KŁAPAJĄCY (2) part praes act

kłapający (1), kłapając (1) Calep (1 : 1).

Fleksja

N sg m kłapający (1), kłapając (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.; poza tym XVIII w.: kłapiący s.v. kłapać.

Uderzający czymś o coś i wydający związany z tym uderzeniem powtarzający się dźwięk (2): Impercussus – Nie kłapaiąc. Calep 510b; Insonus ‒ Nie kłapaiąci. Calep 544a.

Cf KŁAPAĆ

RS