[zaloguj się]
KŁOSOWATY  Cn; Linde XVII w.

Cf KŁOSISTY