[zaloguj się]

ATŁASOWY (26) ai

atłasowy(20), hatłaszewy (3), hatłasowy (2), atłaszewy (1); atłasowy MetrKor, WyprKr (18), ZapMaz; hatłasowy BielKron, StryjWjaz; atłaszewy : hatłaszewy LibMal (3 : 1).

Pierwsze a jasne, drugie pochylone; o jasne.

Fleksja
sg
mNatłåsowy fNatłåsow(a) nN
Aatłåsowy Aatłåsową Aatłåsow(e)
I Iatłåsową I
L Latłåsow(e)j L
pl
N subst atłåsow(e)

sg m N atłåsowy (2).A atłåsowy (4).f N atłåsow(a) (9).A atłåsową (1).I atłåsową (1).L atłåsow(e)j (2).n A atłåsow(e) (1).pl N subst atłåsow(e) (6).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odatłas [atlanticus, atlasius Łac śr] (26): kabath przeschiwany czarny atłasowy MetrKor 59/76v; Item wkaliſchu v mnychow wkoſzczyelye zakriwanye pulpitha hathlaſſewe schare vkradl LibMal1547/137, 1545/100, 1547/133, 134v; Feretow 76. Na szaczie Atlaſowei bialey. WyprKr 41v; Szata Opadla Atlaſowa dzika. WyprKr 70v; Materacze Atlaſowe brunatne WyprKr 95; Tlumok wielki Atlaſowi czerwoni WyprKr 97v, 69v [2 r.], 70 [2 r.], 70v [2 r.], 71, 74v (18); koronny Podkomorzy/ Arcybiſkupowi koronę podał/ ktorą on [...] ná odkrytą głowę Krolewſką/ z cżerwoną hátłaſową cżapecżką wdział BielKron 329v; ZapMaz III G 1/113v; Krol w Hátłaſowey ſzubce podbitey Ryſiámi/ Cżarney/ ná białym koniu iechał StryjWjaz B4v.

IM