[zaloguj się]

AUDYJANI (2) sb m pl

-ia- : -ya- (1 : 1).

Nagłosowe a prawdopodobnie pochylone (pisane dużą literą), drugie pochylone.

Fleksja

N åudyjåni (2).

stp, Cn, Linde brak.

Członkowie sekty chrześcijańskiej z IIIV w., założonej przez Audiusa (2): KromRozm I C4; Y Nowátiani też/ y Audyani zá odſſczepyenim w błędy nyektore wpádli KromRozm III F6.

Cf AUDYJAŃCZYK

KW