[zaloguj się]

AUDYJAŃCZYK (1) sb m

Fleksja

G pl åudyjańczyk(o)w.

stp, Cn, Linde brak.

Audianin, członek sekty chrześcijańskiej z IIIV w., założonej przez Audiusa: Od Audyáńcżykow [Luter się nauczył]: Iż Pokutá święta nie ieſt Sákráment: á iż ſpowiedź ieſt ſidło y piekło ſumnienia ludzkiego. ReszPrz 40.

Cf AUDYJANI

KW