[zaloguj się]

AUGUR (1) sb m

Fleksja

N sgåugur.

stp, Cn, Linde brak.

Kapłan rzymski przepowiadający przyszłość z różnych zjawisk [augurwieszczy BartBydg; augurwieszczbiarz, praktykarz Mącz 20c; augurwieszczek z ptaszego lotu, śpiewania albo pastwy Calep; wieszczek z ptaków abo ptaszyaugur Cn]: y Lelius y podcżas Augur Sceuoła/ ktory był Leliuſow źięć/ zwykli byli [...] w rowiech ſtarych rzek/ kámyki y żołwiki zbierać KwiatKsiąż Pv.

Synonimy: praktykarz, wieszczbiarz, wieszczek, wieszczy.

KW