[zaloguj się]

[KOŁACAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

inf kołacać się.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Walczyć [z kim]: Ale żeby samego mieliście tu wybrać, lepiej się z nim kołacać, poczciwie garło dać. PismaPolit 53.

Formacje współrdzenne cf KOŁATAĆ.]

HG