[zaloguj się]

KOŁATANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg m kołatany.

stp s.v. kołatać, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. kołatać.

Uderzany, obijany: Fluctuatus – Od wałow kołatany. Calep 425a.

Cf KOŁATAĆ