[zaloguj się]

AUGUSTUS (16) sb m

augustus (15), agustus (1); augustus LibLeg, BielKron (3), StryjKron (7), SarnStat, SkarKaz; augustus : agustus ZapKościer (2 : 1).

Prawdopodobnie a pochylone (pisane dużą literą 14 r.).

Fleksja
sg
N åugustus
G åugusta, augusti
inne - åugustus(e)m

sg N åugustus (2).G åugusta (9).I åugustus(e)m (1).(lat) sg G augusti (4).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Sierpień [augustussirpień Murm; augustusmiesiąc, sierpień, przed tym sextilis rzeczony Mącz 20d; sierpieńsextilis, augustus Cn] (16): mieſiąc od niego [Oktawiana Augusta] przezwano Auguſtus/ to ieſt Sirpień/ iż go tego mieſiącá koronowano. BielKron 131v, 418v [2 r.]; Tegoż roku ſzoſtegonaſtego dniá Auguſtá ſtráſzliwe drżęnie zięmie po wſzyſtkiey Pruſkiey zięmi było StryjKron 309, 190, 195, 787; Tak ſzye ſzyę domagal Intromiſsy tegoſz dnya 18 agusti ZapKościer [492], [492], [492]v; SkarKaz 4v przedm.
Zestawienie: »miesiąc augustus; augustus miesiąc« (4 : 1): LibLeg 10/147; dwudzieſtego ſiodmego dniá Mieſiącá Auguſtá Albricht Kázimirzowic Krolem Polſkim wybran y obwołan. StryjKron 667, 667, 707; Dan w Lublinie na Séymie Wálnym dniá iedennaſtégo Mieśiącá Auguſtá SarnStat 1028.

Synonim: sierpień.

WG