[zaloguj się]
AUSZPURSKI  cf KONFESSYJA »konfessyja auszpurska«, WIARA »wiara auszpurska«, WYZNANIE »wyznanie auszpurskie«