[zaloguj się]

AWECH (2) int

a jasne; tekst nie oznacza é.

stp, Cn, Linde brak.

Okrzyk wyrażający boleść, rozpacz (2): Cżech Kſiążę Cżeſkie vmárł/ [...] kthorego wſzytcy żáłowáli z wielkim płácżem á nárzekániem iáko oycá mowiąc: Awech awech/ iákoby rzekł/ Biádá nam vbogim ſirotam bez oyca BielKron 318.

Synonim: biada.

WG