[zaloguj się]

AWERSYJA (1) sb f

Fleksja

A sg awersyją.

stp, Cn, Linde brak.

Zatrzymanie, odparcie (nieprzyjaciela) [aversioodwrócenie, oddalenie Mącz 487b; odwrócenieaversio Cn]:
Zwrot:»awersyją czynić«: więc kiedy by przyszedł [nieprzyjaciel] bitwy ztrochą ludzi dacbym niemogł musiałbym oni do nas a my do nich Aversią czyniac ActReg 87.

Synonim: odpor.

WG