[zaloguj się]

AZAŻLI (1) pt

stp, Cn, Linde brak.

Partykuła pytajna: ‘czy, czyżw pytaniu niezależnym:

Połączenie: »azażli tak już«: COſz ſie dzieie miły pánie iż tak długo raczyſz roſſerzáć nád námi ty ſrogoſći ſwoie á záżli ták iuż wiecznie maſz roſpáláć gniew ſwoy nád trzodą ſwą RejPs 108.

Cf AZALIŻ

BZ