[zaloguj się]
AZYJSKI  cf KOŚCIOŁ »kościoł azyjski«, ZBOR »zbor azyjski«