[zaloguj się]

KORA (8) sb f

-ó- (2), -o- (1) Mącz (2 : 1) (Cn o pochylone); a jasne.

Fleksja
sg
N kóra
G kóry
I kórą
inne sg N a. pl N - kóra, kóry

sg N kóra (3).G kóry (2).I kórą (2).sg N kóra a. pl N kóry (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.

Tkanka okrywająca pień i konary drzew; cortex Calep, Cn; tunica arboris Mącz; induvium, liber Calep; suber Cn (8): Desquamare etiam de arboribus dicitur, Z kóry wyłupić. Mącz 411b; Tunica arboris, Skórá/ álbo yáko niektórzi zową kóri. Mącz 469a, 66d; Cortex – Kora, łub. Calep [264]a, [264]a, 300b.
Wyrażenie: »kora na drzewie, z drzewa« (1 : 1): Induvium – Kora na drzewie. Calep 529b; Liber – Kora z drzewa, na iakiei przed winalezienim papieru piſſano. Calep 599a.

Synonim: łub.

Cf SKORA

HG