[zaloguj się]

KOZICZNY (1) ai

Fleksja

N sg m koziczny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odkozica” ‘drążek, kij: Stimuleus, Koźiczny/ páliczny. Mącz 415d.

Synonim: paliczny.

IM