[zaloguj się]

PALICZNY (1) ai

Fleksja

N sg m paliczny.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odpalica” ‘kij, laska: Stimuleus, Koźiczny/ páliczny. Mącz 415d.

Synonim: koziczny.

Cf PALICZCZANY

ZCh, (JZ)