[zaloguj się]
KOZIONOGI  Cn; Linde XVII w.

Cf KOZŁONOGI