[zaloguj się]

KOZŁONOGI (1) ai

Fleksja

N sg n kozłonogi(e).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Mający koźle nogi (kalka z lat. capripes):
Wyrażenie: »kozłonogie bostwo«: Płácżą ćię [Kochanowski] Sátyrowie kozłonogie boſtwo Y Panes Arkádiyſcy mężow leśnych mnoſtwo. KlonŻal B.

Cf KOZIONOGI

TZ