[zaloguj się]

BACZON (3) part praet pass impf

baczon a. baczony.

a pochylone.

Fleksja
sg
fNbåczon(a) nNbåczono
pl
N subst båczon(e)

sg f N båczon(a) (1).n N (praed) båczono (1).pl N subst båczon(e) (1).

stp s.v. baczyć, Cn, Linde brak.

Brany pod uwagę, brany w rachubę, uwzględniany, liczony, mierzony, oceniany (3): yſz uyelkoſzcz kozdego czlouyeka ſzwyąthoſzczy byua baczona podluk myary a uaznoſzczy laſky ktorą pouynyen myecz PatKaz III 147v.
Przysłowie: Wyedzancz tho yſz myedzi prziyaczyoli nyewſzithko ma bicz baczono. LibLeg 11/173v.
Szereg: »baczony albo uważany«: A ták nie tyć ſłowká máią być bacżone álbo vważáne/ ktore rozlicżnemi przyſmácżki álbo onymi kraſomownoſciámi bywáią záfárbowáne/ ále ony co idą z vſt iáko piorun trzáſkał RejZwierc 84v.

Synonim: uważany.

Cf BACZYĆ

SS