[zaloguj się]

[KOŹLIĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 pl m pers praet koźlili się.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.; koźlić w innym znaczeniu.

Znaczenia
Spierać się [o co]: O ten [celibat] się dwornie koźlili, iż to nic nie jest, a o małżeństwie wielkie zalecania czynili. AktaSynod I 69.

Synonimy: przeć się, spierać się, sprzeczać się.]

FP