[zaloguj się]

KRASOMOWNIE (4) av

a oraz oba o jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -e).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. krasomowski.

Jak krasomówca, zgodnie z zasadami krasomówstwa, retorycznie; ore rotundo, rhetorice Mącz (4):
Zwrot: »krasomownie mowić« (2): Mącz 355b; Beredt ſein. Kráſomownie mowić. Loqui, Eloqui copiose. Calag 71b.
Szereg: »wymownie, (i) krasomownie« (2): ore rotundo loqui, Krótko ále wymownie y kráſomownie. Mącz 358d, 355b.

Synonim: wymownie.

Cf KRASOMOWSKIE

MB