[zaloguj się]
KRASOMOWSKIE  Cn; Linde XVII w. (z Cn) s.v. krasomowski.

Cf KRASOMOWNIE