[zaloguj się]

KRASOMOWSKI (1) ai

Fleksja

G pl krasom(o)wskich.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.

Przymiotnik odkrasomowcalubkrasomowa” ‘piękny sposób mowienia; oratorius, rhetoricus Cn:
Wyrażenie: »szkoły i ustawy krasomowskie« = zasady, reguły retoryki: Nie ſłuży świętym rzecż wedle ſzkoł y vſtaw kráſomowſkich vcżyniona. SkarŻyw 206.

Synonim: oratorski.

Cf KRASOMOWNY

MB