[zaloguj się]

BAJECZKA (1) sb f

Fleksja

N sg bajeczka.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odbajka; fabella Calep: Fabella ‒ Baieczka. Calep 403.

Synonim: fabuła.

KN