[zaloguj się]

KRZYWOKO (1) av

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w -o- oraz w oko).

stp, Cn, Linde brak.

Krzywym okiem, niechętnie, srogo: Torve ‒ Krziwoko. Calep [1075]b.

Synonimy: niechętnie, srogo.

TZ